Buustia koko yritykselle vai henkilökohtaisesti?

Tavallinen tilanne on se, että tulevaisuuteen ja arkeen liittyvää kehittämispuhetta kyllä on yrityksessä. Pitäisi tehdä sitä ja tarttua tuohon, mutta arki ja nykyiset rutiinit pitävät mukavan kiireisenä. Tuntuu, että ei ehdi pysähtymään. Ja aikaa kuluu. Uudistuminen ja kehittäminen siirtyvät.

Yrityskohtaisella valmennuksella tai kehittämistyöllä tartumme yhdessä tilanteiseen. Yritys saa Toimitusjohtajakoulun osaamisen käyttöönsä sovitulla tavalla. Useimmiten yhteistyö käynnistyy muutaman päivän työskentelyllä avainhenkilöiden kanssa.

Agendalla voi olla esimerkiksi strategian työstäminen tai päivittäminen, esihenkilöiden taitojen vahvistaminen, systemaattisen myynnin prosessin suunnittelu tai asiakkuuksien kannattavuuden tarkentaminen. Myös omistajien, koko johtamisjärjestelmän ja arjen avainhenkilöiden roolien tarkentaminen on lähes aina tarpeellista.

Joskus tartumme suoraa tarkkaan rajattuun tarpeeseen. Usein agendalla ovat kaikki edellä mainitut. Työ alkaa tavoiteasettelusta, nykytilan tarkentamisesta ja etenemisen strategian kulmakivien tunnistamisesta. Sen jälkeen kehittämistarpeiden priorisointi on sujuvaa ja tekemisen palastelu arkeen on mahdollista.

Olemme tukena suunnittelemassa yrityksen etenemistä ja auttamassa päätösten tekemisessä. Erityisen iso apu meistä on toimeenpanemisen varmistamisessa ja seurannassa. Säännöllisillä tapaamisilla varmistamme askelten ottamista ja esteiden kohdalla etsimme tarvittavat korjausliikkeet.

Usein etenemisen tuki on myös johtajan tai esihenkilön henkilökohtaista sparrausta tai coachausta. Arjen ristipaineet isojen ja pienten asioiden aallokossa selkeytyvät kun on mahdollisuus säännölliseen pysähtymiseen ammattilaisen kanssa.

Säännöllisestä pysäkille rauhoittumisesta on erityisesti hyötyä uusille vastuuhenkilöille, toimitusjohtajille ja esihenkilöille. Uuden johtajan perehtyminen tehtäväänsä etenee ammattilaisen ohjauksessa. Prosessi auttaa tunnistamaan oman tilanteen, lähtökohdat ja kehittymistavoitteet. Pysäkillä oleminen on luottamuksellista keskustelua. Se vahvistaa itsetuntemusta, laajentaa näkökulmia ja auttaa näkemään eteenpäin, kauas ja lähelle.

Askel tuntuu kevyemmältä.