Myynti ja markkinointi

Parempi ote asiakkaista, lisää myyntiä

Yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen voidaan vahvasti vaikuttaa myynnillä. Myynnin ja markkinoinnin avulla voidaan lisätä asiakasmääriä, kasvattaa asiakkaiden keskiostosta, ja saada parempaa hintaa tuotteista ja palveluista. Ei ole siis yhdentekevää, miten myyntiä ja markkinointia johdetaan.

Napataan kasvusta kiinni myynnillä ja markkinoinnilla

Myynnin ja markkinoinnin johtaminen pohjautuu asetettuihin yrityksen tavoitteisiin. Tavoitteista käsin määritellään toimenpiteet, tuotteet ja palvelut sekä toimintamallit, joilla tavoitteisiin pyritään. Myynnin ja markkinoinnin johtaminen keskittyy ennen kaikkea asiakkaisiin, mutta se ei ole irrallinen osa muusta yrityksen johtamisesta.

Myynnin ja markkinoinnin johtaminen nähdään nykyaikaisessa liiketoiminnassa yhtenä kokonaisuutena. Myyntiä ja markkinointia ei pyritä erottamaan toisistaan. Siksi usein käytetään myös laajempaa termiä, asiakkuuksien johtaminen. Myynti ja markkinointi sisältää suunnitelmallisia strategisia ja operatiivisia toimenpiteitä ja toimintamalleja. Se ulottuu myös yrityksen arvoihin ja kulttuuriin.

Myynnin ja markkinoinnin johtamisjärjestelmä muodostuu myynnin- ja markkinoinnin prosesseista, myynnin ja markkinoinnin mittareista sekä toimintatavoista, joilla myyntiä ja markkinointia kehitetään. Myynti- ja markkinointiprosessin tehtävänä on vakiinnuttaa hyvät käytännöt yrityksen arkipäivän tekemiseen.  Niiden avulla voidaan varmistaa systemaattinen toiminta. Tavoitteet toteutuvat!

Yritysvalmennus juuri teidän tarpeisiinne

Buustia koko yritykselle tai henkilökohtaisesti?
LUE LISÄÄ