Yritysjärjestelyt, yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä, Oulu

Yritysjärjestelyt, yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä, Oulu

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutus toteutuu oppisopimusrahoituksella, joka

edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä koulutuksen tavoitteiden mukaisissa tehtävissä.

Oppisopimukset laatii OSAO.

Koulutuksen kesto n. 4kk
Koulutuspäiviä 4
Valmennus alkaa 26.9.2024
Oulu

Ilmoittaudu mukaan!

  Tutustuminen ja ryhmäytyminen. Yrityskauppaprosessi pk-yrityksissä ei ole sprintti vaan maratoni. Omistajanvaihdoksen toteuttaminen eri menettelyillä, verotuksen näkökulmat. Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot myyjän ja ostajan näkökulmasta. Sukupolvenvaihdoksen toteutustavat: osakekauppa, lahja ja lahjanluonteinen kauppa. Verotus. Ennakkoratkaisuhakemus verohallinnolle.

  Yrityksen tarkastaminen ja taustojen selvittäminen (Due Diligence) ennen yrityskauppaa. Sopimukset kuntoon. Yrityskauppaan liittyvät riskit, myyjän ja ostajan näkökulmasta. Yrityksen kauppahinnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Yrityksen arvonmääritys nykyhetkellä ja tulevaisuudessa.

  Yritysjärjestelyt ennen yrityskauppoja tai sukupolvenvaihdosta. Veroneutraalit yritysjärjestelyt. Yritysjärjestelyjen veroriskit, verojen kierto, oikeustapauksia. Konsernirakenteen muodostaminen. Konserniavustus. Ennakkoratkaisuhakemus verohallinnolle.

  Muutosjohtamisella haluttuun lopputulokseen yrityskaupan jälkeen. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Omistajan tahtotila ja yhtiön tulevaisuuden visio

  – linjassa vai ristiriidassa keskenään?

  Loppuseminaari; Yritysesittelyt. Etenemisen suunnitelmiin siirtyneet opit ja oivallukset. Kehittämistyöskentelyn esittely.

  Yritysjärjestelyt, yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä koulutus Toimitusjohtajakoulussa

  Valmennus sisältää 5 jaksoa: 4 valmennuspäivää ryhmässä + loppuseminaari. Valmennuspäivät ovat noin kerran kuussa, ja kouluttajina toimivat kokeneet esihenkilötyön ja johtamisen ammattilaiset. Valmennuspäivät sisältävät teoriaopiskelua, käytännön harjoittelua sekä työskentelyä pareissa ja ryhmissä. Pääset valmentajien lisäksi ammentamaan osaamista myös muilta osallistujilta.

  Valmennuksen kouluttajat ja asiantuntijat

  Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, AmO, HHJ, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Virpi Hyppönen, kehitysjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Asianajotoimisto Oy, Oulu

  Jukka-Pekka Vuolukka, KTM, AmO, partner, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

   

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Tuomo Ylikotila

  Asiakkuuspäällikkö
  045 180 7273
  tuomo.ylikotila@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!