TJ-Akatemia, Vantaa

TJ-Akatemia, Vantaa

4900 €

Koulutuksen kesto n. 8kk
Koulutuspäiviä 11
Valmennus alkaa 29.10.2024
Vantaa

Ilmoittaudu mukaan!

  Ennakkokyselyn tulosten purku. Osallistujien omien tavoitteiden tarkennus. Ennakkotehtävään kytkeytyvät esittelypuheenvuorot. Olennaisen tunnistaminen, uudistuminen ja priorisointi toimitusjohtajan työn ytimessä.

  Omistajatahdon selkeyttäminen. Menestymisen ja kasvun perustan rakentaminen. Strategisen ajattelun kehittäminen. Strategian ydinsisältö, strategian kokoaminen ja tiivistäminen. Kriittiset muutostarpeet. Vastuullinen strategia ja sen toteuttaminen, ESG-vaatimukset pk-yrityksille.

  Strategian todeksi eläminen. Suorituskyvyn ja uudistumisen johtaminen. Mittarit etenemisen tueksi. Johtamisen rakenteiden, ajattelu- ja toimintatapojen kehittäminen. Suorituksen johtamisen uudistaminen. Kulttuurin johtaminen ja kehittäminen. Menestyvän, oppivan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen.

  Asiakkuusstrategia. Asiakasarvon tunnistaminen ja kehittäminen. Käytännön työkaluja arvon luomiseen. Asiakassuhteen kulmakivet. Arvon ja hinnan olemus. Asiakasarvoa kasvattava yhteistyö.

  Sopimusoikeus ja työsuhdeoikeus liiketoiminnan ja arjen ratkaisuja selkeyttämässä. Toimitusjohtaja-sopimus onnistumista tukemassa.

  Yhdessä oppiminen ja kehittyminen. Joukkueena onnistuminen. Yhdessä onnistumista tukevat rakenteet ja johtamiskulttuuri. Työkalut yhdessä, tiiminä ja yksilönä onnistumisen varmistamiseen. Fokuksen ja motivaation johtaminen. Henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittymistavoitteet johtajana.

  Vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmiuden suunnittelu ja johtaminen. Investointi- ja rahoitusbudjetit ja rahoituksen hankkiminen. Rahoitusvaihtoehdot ja rahoituksen kustannus. Tukirahoitus. Oman pääoman ehtoinen rahoitus.

  Liiketoiminnan kustannukset. Myyntikate ja toiminnan kate. Hinnoittelun komponentit. Tuotekannattavuus vs. asiakaskannattavuus. Liiketoiminta-aluekohtainen kannattavuuden suunnittelu ja johtaminen.

  Talouden raportointijärjestelmä ennakoinnin, seurannan ja johtamisen tukena. Työkalut kannattavuuden ja maksuvalmiuden rullaavaan suunnitteluun ja seurantaan.

  Johtamisen kokonaisuus ja johtamisen vuosikello. Johtamisjärjestelmän analyysi ja tehokkaan johtamisjärjestelmän rakentaminen. Hallituksen ja operatiivisen avainhenkilöstön roolit ja yhteistyö strategian toteuttamisessa. Tehokas palaveri- ja kokouskäytäntö. Työkalut johdon vastuualueiden rakentamiseen.

  Ympyrä sulkeutuu. Prioriteettien kirkastaminen ja henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Ajankäytön hallinta ja kehittäminen. Omien arvojen mukaiset ratkaisut ja johtajan hyvinvointi. Ohjelman päättäjäiset ja todistukset.

  Valmennuksen kouluttajat ja asiantuntijat

  • Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, HHJ, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Kalle Reunanen, toimitusjohtaja, Innomaatti Oy
  • Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Oy
  • Virpi Hyppönen, kehitysjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Lasse Kukkonen, valmentaja, KukkoLasse Oy
  • Eero Veijola, toimitusjohtaja, DI, TkL, ESV Consulting Oy

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Tuomo Ylikotila

  Asiakkuuspäällikkö
  045 180 7273
  tuomo.ylikotila@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!