Johtamisvalmennus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Oulu

Johtamisvalmennus - Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tampere

Virallinen tutkinto

800€

Koulutuksen kesto n. 18kk
Koulutuspäiviä 12
Valmennus alkaa 13.11.2024
Oulu

Ilmoittaudu mukaan!

  Perehdytys koulutukseen, suoritukset ja tutkinto, pelisäännöt ja käytännöt opiskeluun, osallistujien esittelyt ja tavoiteasettelut.

  Strategiatyö ja strategiaprosessi kokonaisuutena, yrittäjän/omistajien intressien, toimintaympäristön vaatimusten ja sidosryhmien odotusten yhteensovittaminen tulevaisuuteen suuntautuvan systemaattisen strategiatyön avulla.

  Strategian konkretisoiminen ja jalkauttaminen organisaatioon, strategian kiteyttäminen, määrittely ja kuvaaminen sekä strategian toteuttamisen varmistaminen organisaatioissa. Strategisen reittikartan ja mittariston luominen yritykselle. Case-harjoitus.

  Johtamiskulttuurin ja strategian toteutusta tukevan johtajuuden kehittäminen. Asioiden ja ihmisten johtamisen tasapaino. Kulttuurista kilpailuetu. Valmentava ote.

  Kustannusrakenne ja kannattavuus, työn hinnoittelu ja tuottavuus sekä lean-ajattelu kasvun hallinnan tukena.

  Markkinoinnin kokonaisvaltainen määrittely, markkinoinnin synkronointi yrityksen kokonaisstrategiaan ja markkinoinnin avainpäätöksien tekeminen: markkinoinnin kilpailukeinot, kohderyhmien määrittely ja asiakaskannan arvokkuuden määrittely, lisäarvon rakentaminen ja kannattavuuden kehittäminen asiakkuuksissa.

  Pk-yrityksen etenemistä tukevan hallitustyöskentelyn käynnistäminen ja kehittäminen, hallituksen ja operatiivisen johdon työnjako, ulkopuolisen hallitusjäsenen valinnan kriteerit. Tutkinnon suorittamisen eteneminen.

  Tutkinnon- ja työssäoppimisen ohjaus jasuunnittelu, tutkintosuunnitelmien laatiminen.

  Yrityksen tavoitteisiin pohjautuva myynnin ja markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen: myynnin ja markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen, digitaalinen markkinointi, palveluprosessin kehittäminen.

  Toimintaprosessien tunnistaminen ja suorituskyvyn kehittäminen: nykytilan määrittely, dokumentointi, arviointi, kehittäminen, projektin johtaminen.

  Yrityksen terveyskolmio: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Mini-ratinganalyysi, tilinpäätöksen ja tuloslaskelman ymmärtäminen, nykytila-analyysi, strategisten tavoitteiden/mittariston määrittely, talousprosessin hallinta ja raportointi: caseyritys.

  Budjetointi ja rahoituslaskelmat, harjoitukset: budjettipoikkeamien käsittely, kassavirtalaskelmien työstäminen, talouden hallinnan sähköiset menetelmät.

  Asioiden ja ihmisten johtamisen tasapaino: yrityksen tavoitteet suuntana ja asiakas palkan maksajana, johtamisen roolit ja mallit, motivaatio, sitoutuminen ja oman johtamisosaamisen kehittäminen.

  Roolien selkeyttäminen. Vastuu omasta tontista ja yhteisestä tekemisestä. Joukkuehengen rakentaminen. Yhdessä kehittäminen ja kehittyminen. Lähiesihenkilön työkaluja.

  Sopimuksen tehtävistä ja sopimusoikeuden periaatteista; tarjous, vastaus, sopimuksen solmiminen ja syntyminen, edustus ja valtuutus. Työsopimus ja työsopimuslaki, koeaika, työsopimusehtojen muuttaminen, työsopimuksen päättäminen ja perusteettoman päättämisen seuraukset.

  Tutkinnon näyttötilaisuuksien tarkemmat ajat sovitaan myöhemmin. Kehittämistöiden esittelyt, palautekeskustelut, todistukset. Tarkempi aika päätöstilaisuudelle sovitaan myöhemmin.

  Kouluttajina toimivat kokeneet esimiestyön ja johtamisen ammattilaiset:

  • Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, HHJ, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Kalle Reunanen, toimitusjohtaja, Innomaatti Oy
  • Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Oy
  • Virpi Hyppönen, kehitysjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Pekka Pirnes, koulutuspäällikkö, KTM, AmO, Taitotalo
  • Antti Korhonen, koulutusasiantuntija, AmO, Taitotalo

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Tuomo Ylikotila

  Asiakkuuspäällikkö
  045 180 7273
  tuomo.ylikotila@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!

   Asiakkaiden kokemuksia ammattitutkinnosta ja Toimitusjohtajakoulun koulutuksista.

   Mikä oli ammattitutkinnon suurin hyöty? Kokemuksia ja ajatuksia koulutuksen käyneiltä ja ammattitutkinnon suorittaneilta:
   • “Panokseni koulunkäyntiin ovat olleet kovat, mutta panostus ei ole mennyt hukkaan! Liiketoimintasuunnitelman teko oli parasta. Sen teko pakotti laittamaan ajatuksen ja visiot paperille toisten ymmärrettävään muotoon. Olen saanut uuden tosityökalun yrittämiseen ja päivittämiseen.”
   • “En pitänyt aiemmin taloushallinnon asioista, mutta ammattitutkintokoulutuksen aikana innostuin taloushallinnosta, kun lukujen ymmärrys kehittyi koulutuksen aikana!”
   • ”Olen oppinut ammattitutkinnon suorittamisen aikana uusia asioita ja kehittänyt jo aikaisemmin opittuja yrittäjä taitoja. Olen saanut koulutuksen aikana paljon uusia ideoita ja hyviä mielipiteitä muilta yrittäjiltä!”