Esimiesvalmennus – Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Oulu

Esimiesvalmennus Oulu - Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Virallinen tutkinto
Koulutuksen kesto n. 18kk
Koulutuspäiviä 10
Valmennus alkaa 8.10.2024
Oulu

Ilmoittaudu mukaan!

  • osaat johtaa työryhmää ja sen työskentelyä
  • osaat ohjata ja perehdyttää työtehtäviin
  • osaat arvioida omaa ja työryhmänsä toimintaa.

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito johtaa työryhmää sekä toimia työryhmän jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. Saat eväät suunnitella ja ohjata työryhmän toimintaa sekä perehdyttää työryhmässä jo työskenteleviä, uusia työntekijöitä tai opiskelijoita organisaatioon ja työtehtäviin.

  Tutkinnon ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että pystyt seuraamaan ja arvioimaan työryhmän toiminnan tuloksia sekä raportoimaan ja viestimään niistä.

  • osaat hoitaa sisäisiä ja ulkoisia asiakassuhteita
  • osaat kehittää asiakassuhteita

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito hoitaa organisaation sisäisiä tai ulkoisia asiakassuhteita sekä pitää yhteyttä asiakkaisiin. Sinulla on kyky seurata asiakaskohtaisia tuloksia ja arvioida asiakaspalautteita sekä ehdottaa kehittämistoimenpiteitä. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää, että sinulla on mahdollisuus tutustua asiakastietoihin tai asiakassuhteisiin liittyviin raportteihin sekä osallistua asiakaspalautteen keräämiseen.

  • osaat toimia kannattavasti
  • osaat analysoida ja kehittää toiminnan kannattavuutta

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito analysoida työryhmäsi toiminta-alueen kannattavuutta, toteuttaa kannattavuustavoitteita sekä tehdä ehdotuksia kannattavuuden parantamiseksi. Tutkinnon suorittajalla tulee olla mahdollisuus hyödyntää organisaatiossa käytössä olevia talouden ohjaus- ja raportointijärjestelmiä ja tutustua kannattavuuteen liittyviin raportteihin.

  • osaat tukea esihenkilötyötä
  • osaat analysoida ja kehittää henkilöstökäytäntöjä

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito tukea esihenkilöäsi henkilöjohtamisessa, erityisesti työ- ja palvelusuhdeasioissa sekä laatia esityksiä työryhmän osaamisen, työhyvinvoinnin ja työhön sitouttamisen kehittämiseksi. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää mahdollisuutta tutustua organisaation henkilöstökäytäntöihin ja -prosesseihin.

  • osaat arvioida kehittämiskohteita
  • osaat suunnitella kehittämishankkeen
  • osaat esitellä hankesuunnitelman.

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito suunnitella omaan työhösi liittyvä kehittämishanke. Suunnitelman tulee sisältää vaihtoehtoisten kehittämis- ja muutoskohteiden analysointia, ja kehittämissuunnitelman kohde tulee valita yhdessä esihenkilön kanssa. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä laadit hankesuunnitelman ja esittelet hankkeen mahdollisesta käynnistämisestä päättäville.

  Esimiesvalmennus ja Lähiesimiestyön ammattitutkinto Toimitusjohtajakoulussa

  Koulutus sisältää 9 koulutuspäivää. Koulutuspäivät ovat noin kerran kuussa, ja kouluttajina toimivat kokeneet esihenkilötyön ja johtamisen ammattilaiset. Koulutuspäivät sisältävät teoriaopiskelua, käytännön harjoittelua sekä työskentelyä pareissa ja ryhmissä. Pääset kouluttajien lisäksi ammentamaan osaamista myös muilta osallistujilta.

  Osaava esihenkilö yrityksen ja organisaation tehtävän toteutumista varmistamassa.

  Yrityksen toimintaympäristö ja sen muuttuminen. Oman tiimin rooli ja tehtävät – tiimin tehtävät ja vaatimukset. Oma rooli ja esimiehen tehtävät – oman tontin rakennuspalikat ja osaamisvaatimukset. Arviointia ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Kehittämisprojektin käynnistäminen.

  Esihenkilö prosessien ja tekemisen kehittäjänä.

  Fiksut prosessit kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan perustana, arjen lean-ajattelu onnistumista tukemassa. Esihenkilön taloustaidot kannattavan liiketoiminnan ytimessä.

  Esihenkilö työntekijän onnistumisen ja kehittymisen tukijana.

  Perehdyttäminen, ohjaaminen, tukeminen, palautteen antaminen, puuttuminen.

  Työsuojelu ja työturvallisuus + tutkinnon ohjausta
  Työkalut esihenkilön tukena.

  Vuorovaikutusosaaminen, one-to-one-keskustelut, valmentava ja kannustava ote.

  Joukkuehengen ja aikaansaamisen kehittäminen.

  Yhdessä kehittäminen, toimiva palaveri, jatkuva oppiminen, yhdessä onnistuminen, erilaisuuden hyödyntäminen.

  Yrityksen kannattavuus.

  Esihenkilön taloustaidot kannattavan liiketoiminnan ytimessä.

  Esihenkilön juridiikan ABC.

  Työsuhdelainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemisesta tukea esihenkilön onnistumiseen. Henkilöstöstrategia hyviä käytäntöjä tukemassa ja työnantajakuvaa rakentamassa.

  Joukkueena yrityksen etenemistä varmistamassa.

  Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu, koko joukkue myynnin ja markkinoinnin tukena ja tehtäviä toteuttamassa. Asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden kehittäminen.

  Päätöstilaisuus.

  Palautekeskustelut, todistusten jako

  Kouluttajina toimivat kokeneet esimiestyön ja johtamisen ammattilaiset:

  Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, AmO, HHJ, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Antti Korhonen, koulutusasiantuntija, AmO, Taitotalo

  Lasse Kukkonen, valmentaja, KukkoLasse Oy

  Juuli Hanhinen, juristi, OTM, Lexia Asianajotoimisto Oy

  Virpi Hyppönen, kehitysjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Tuomo Ylikotila

  Asiakkuuspäällikkö
  045 180 7273
  tuomo.ylikotila@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!

   Asiakkaiden kokemuksia ammattitutkinnosta ja Toimitusjohtajakoulun koulutuksista.

   Mikä oli ammattitutkinnon suurin hyöty? Kokemuksia ja ajatuksia koulutuksen käyneiltä ja ammattitutkinnon suorittaneilta:
   • “Panokseni koulunkäyntiin ovat olleet kovat, mutta panostus ei ole mennyt hukkaan! Liiketoimintasuunnitelman teko oli parasta. Sen teko pakotti laittamaan ajatuksen ja visiot paperille toisten ymmärrettävään muotoon. Olen saanut uuden tosityökalun yrittämiseen ja päivittämiseen.”
   • “En pitänyt aiemmin taloushallinnon asioista, mutta ammattitutkintokoulutuksen aikana innostuin taloushallinnosta, kun lukujen ymmärrys kehittyi koulutuksen aikana!”
   • ”Olen oppinut ammattitutkinnon suorittamisen aikana uusia asioita ja kehittänyt jo aikaisemmin opittuja yrittäjä taitoja. Olen saanut koulutuksen aikana paljon uusia ideoita ja hyviä mielipiteitä muilta yrittäjiltä!”