Kokko sai valmennuksesta itselleen eväitä talouden, ihmisten ja tuottavuuden johtamiseen

Rakennespalvelu Kokko Oy

Kyllä koulutusta voi suositella kaikille kasvaville yritysjohtajille ja yrittäjille.
- Juho Kokko, tuotantojohtaja

Rakennuspalvelu Kokko Oy:n tuotantojohtaja Juho Kokko on osallistunut useaan Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennukseen.

Tässä hän kertoo tarkemmin kokemuksiaan Talouden ja Tuottavuuden johtamisen valmennuksesta.

Juho Kokko sai valmennuksesta itselleen eväitä talouden, ihmisten ja tuottavuuden johtamiseen.

Juho Kokko raivasi itselleen koulutuspäivät vapaaksi Rakennuspalvelu Kokko Oy:n kasvuyrityksessä

Juho Kokko järjesteli työnsä Rakennuspalvelu Kokolla viisaasti, jotta hänellä oli mahdollisuus osallistua Toimitusjohtajakoulun hyödylliseen valmennukseen.

”Aikapula oli kyllä todellinen, kun yrityksemme on elänyt reipasta kasvua jo usean vuoden ajan. Päätin, että en lähde koulutusohjelmaan, jos en saa varattua sille aikaa.

Varasin koulupäiville kalenterista etukäteen ajat ja rakensin työviikot sen mukaan.

Mielestäni koulutukseen on turha lähteä, jos siellä ei osallistu täysillä.

Koulupäivistä ei saa mitään irti, jos hoitelee työhommia pitkin päivää. Sen vuoksi laitoin puhelimen ja kannettavan kiinni koulutuksen ajaksi”, Juho Kokko kertoo.

Valmennuspäivät toteutettiin Oulussa Ravintola Nallikarissa tai etäyhteyksin

Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennusohjelmassa on viisi kaksipäiväistä koulutusjaksoa sekä kaksi yrityskohtaista koulutuspäivää. Koulutusjaksot toteutetaan ryhmässä lähipäivinä tai etäkokoustyökaluja hyödyntäen, tilanne ja toimintaympäristön olosuhteet huomioiden.

”Koulutus aloitettiin Oulun Nallikarissa, mutta sitten siirryttiin etäyhteyden taakse”, Kokko kertoo oman koulutuksen toteutuksesta korona-aikana.

Juho Kokko halusi laajentaa osaamistaan ja verkostoitua muiden yritysten kanssa

Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennusohjelma päivittää pk-yrityksen talousosaamisen muutos- ja kasvuhaasteiden tasolle.

”Toimitusjohtajakoululta soitettiin ja tarjottiin ohjelmaa juuri sopivassa kohdassa. Halusin laajentaa omaa osaamistani sekä verkostoitua muihin yrityksiin”, Kokko kertoo syitä valmennukseen osallistumiseen.

Talouden ja tuottavuuden valmennuksesta konkreettista hyötyä

Valmennuksesta oli Juho Kokolle konkreettista hyötyä tuotantojohtajan työhönsä Rakennuspalvelu Kokko Oy:llä.

Kokko listaa kolme tärkeintä hyötyä: 

Käytännössä toimivien työkalujen löytäminen, tehokkuuden lisääminen ja valmentavana johtajana kasvaminen.

Hyöty 1 – Työkalujen löytäminen talouden ja tuottavuuden seurantaan

”Saimme rakennettua projektiseurantaan loistavan työkalun, jolla voimme analysoida projektin kustannuksia suoraan kuukausiraporteista”, Kokko kertoo valmennuksen tärkeimmästä hyödystä.

Hyöty 2 – Tehokkuuden lisääminen lisää kasvua ja tuloksia

Juho Kokko kertoo miten valmennukset ovat näkyneet työn tuloksissa ihan konkreettisesti:

”Valmennuksista olen saanut hyviä työkaluja monenlaisten asioiden hoitamiseen tehokkaammin. Erityisen antoisa ja hyödyllinen oli koulutuksessa tehty yrityskohtainen kannattavuuden tarkastelu. Koulutuksen tulokset näkyvät yrityksen kasvussa ja tuloksissa.

Esimerkiksi aikoinaan tuntui 10 projektin johtaminen haastavalta ja aikaa ei tuntunut jäävän kehittämiseen. Nykyään yhtäaikaisia projekteja on yli 30 samaan aikaan.”

Hyöty 3 –  Valmentavana johtajana kasvaminen tehostaa ajankäyttöä

Juho Kokko kertoo, miten johtamisen ja esimiestyön valmennuspäivät ovat näkyneet Rakennuspalvelu Kokko Oy:llä käytännön työssä:

”Olen huomannut kouluttautuessa, että oma ajankäyttö tehostuu ja kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Fiksulla työn ja vastuun jakamisella parantaa huomattavasti kaikkien tehokkuutta.

Olen kasvanut valmentavana johtajana ja ottanut käyttöön uusia työkaluja johtamisessa. Lisäksi olen oppinut tarkemman työnkuvan tekemistä, kehityskeskustelujen laadukkaampaa valmistelua, vastuun antamista ja jakamista…” Kokko listaa oppimiaan asioita.

Tulevaisuuden suunnitelmat auttavat viemään yritystä oikeaan suuntaan

Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennuksessa käytiin läpi myös strategian ja liiketoiminnan kokonaisuutta, joka tukee Rakennuspalvelu Kokko Oy:n kasvutavoitteita.

”Nykytila-arviointia ja tulevaisuuden suunnitelmia päivitämme nykyään säännöllisesti ja kyllä siitä on iso apu, kun tietää mihin suuntaa yritystä ollaan viemässä ja kaiken tekemisen voi tehdä pitkällä tähtäimellä.

Meillä tarkastellaan strategiaa 1-2 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan korjataan suuntaa. Projektien seurannasta saadaan nykyään tarkempaa analyysia, minkälaisia projekteja meidän kannattaa tehdä”, Kokko tarkentaa.

Valmennuksen aikana yrityksen kehittämiseen uusia ideoita ja näkökulmaa

”Tj-koulusta on tuotu uusia työkaluja ja kokeilemisen arvoisia oppeja myös myyntiin ja markkinointiin. Olemme saaneet uusia markkinointi-ideoita valmentajien ja muiden opiskelijoiden hyvistä kokemuksista.

Koulutuksen alussa tuntui, että kyllä meillä tehdään käsittelyssä olleita asioita jo hyvin. Tarkemmin paneutuessa löytyi kuitenkin paljon kehitettävää.

Koulutus ja valmentajat haastavat entisiä tottumuksia ja se laittaa tekemään vieläkin enemmän kehittymisen eteen”, Kokko kiittelee Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennusta ja valmentajia.

Juho Kokko suosittelee Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennuksia

Juho Kokko suosittelee tyytyväisenä Suomen Toimitusjohtajakoulun Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennusta:

”Meillä on ollut myös suoraan kohdennettua johtoryhmän valmennusta Suomen Toimitusjohtajakoululta, siitäkin minulla on hyvät kokemukset.”