Parjattu taustapeili auttaa näkemään ja rakentamaan tulevaa

Johtamiseen tuodaan usein oppeja urheilumaailmasta. Kokeilemisen arvoisia periaatteita löytyy myös kansakuntien historiakirjoista. Tunnettu jalkaväkikenraali Adolf Ehrnrooth on kiteyttänyt: ”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten.” 

Onko kenraalin painavalla väitteellä annettavaa yrityksen johtamiseen? Pk-yritysten numeroiden parissa yli 30 vuotta töitä tehneet Tj-koulun talousasiantuntijat näkevät tuossa legendaarisessa lauseessa erinomaisen ohjeen yrityksen talouden johtamiseen. Talousseuranta auttaa ymmärtämään, mitä yrityksessä kannattaa tulevaisuudessa tehdä. Moni aivan ratkaiseva korjausliike löytyy usein juuri yrityksen numeroihin paneutumalla.

Talouden tunnusluvut vaikuttavat käsitykseen yrityksestä – älä ajele ilman mittaristoa

Talousseurannalla ei ole pelkästään hyvä maine. Moni levittää ahkerasti käsitystä, että toteutuneilla numeroilla ei ole yrityksen tulevaisuuden kannalta juurikaan merkitystä. Taustapeiliin tuijottamisen vaaroista puhutaan paljon, ja osittain ihan syystäkin. Toisaalta toteutuneet numerot voivat opettaa paljon, varsinkin hyvän asiaan perehtyneen asiantuntijan opastuksella.

Tosiasia on, että erilaiset sidosryhmät muodostavat arvionsa tulevasta asiakkaasta tai yhteistyökumppanista juuri talouden tunnuslukujen pohjalta. Millaiselta yrityksesi meno vaikuttaa yritystoiminnan yleisen mittariston avulla arvioituna?

Tj-koulun asiantuntijat tapaavat päivittäin kymmeniä pk-yrittäjiä ja myös yrityksen numerot ovat usein tarkastelussa. Yleinen kokemus on, että talouden raporttien ymmärryksen taso vaihtelee hurjasti. Liian moni yrittäjä on hypännyt rattiin ilman ajokorttia ja napannut alleen menopelin ilman välttämättömiä ajonhallintalaitteita ja -varusteita. 

Taloushallinto tukee ratkaisuja ja pitää tiellä – vältä sivuluisu

Mututuntuma ei riitä tarkkuudeksi, kun edetään tavoitteellisesti kohti määränpäätä. Tieolosuhteet reitillä vaihtelevat. Riittävä ajonhallintajärjestelmä parantaa hallittavuutta tilanteissa, joissa pito vähenee ja ajoneuvo lähtee helposti sivuluisuun.

Taloushallinnon tuottaman tiedon täytyy auttaa ja tukea päätöksentekoa. Tiedon viisas hyödyntäminen edellyttää tarkoituksenmukaisen mittariston rakentamista, tavoite- ja toteutuma-arvojen säännöllistä seurantaa sekä poikkeamien analysointia. Kirjanpitoon kertyvää tietoa jalostetaan hyötykäyttöön sisäisen laskennan avulla.

Kasvuyrityksille toiminnan jatkuva seuranta edellyttää talousinformaation reaaliaikaisuutta, tilinpäätöstasoista kuukausiraportointia sekä toiminnan eri tasoille (esim. kustannuspaikat, toimipaikat, asiakkaat, tuotteet/palvelut) vietyä seurantaa. Kasvavan yrityksen johtamisen täytyy perustua oikea-aikaiseen faktatietoon etenemisestä. 

Osaava ja palveleva tilitoimisto voi olla monelle yritykselle riittävä kumppani etenemistä tukevan ohjausjärjestelmän rakentamisessa.

Budjetti on yrityksen taloussuunnitelma – navigoi kohti tulevaisuuden tavoitteita  

Aktiivinen talousseuranta ei ole pelkkää toteutumien tarkastelua taustapeilistä. Budjetti luo kartan ja reitin yrityksen tulevaisuutta ja tavoitteita kohti, yrityksen liiketoimintasuunnitelma on kuvattu siinä rahan kielellä, rahamääräisenä. Yksinkertaistettuna budjetti näyttää, mistä ennustetaan rahojen tulevan ja minne niiden ennustetaan kuluvan? Millaisia matkaa vauhdittavia ja hidastavia tekijöitä reitillä on nähtävissä?

Aloittavana yrittäjänä on vaikea tietää, millaisia rahavirrat tulevat olemaan. Silti on välttämätöntä hahmottaa jollakin tasolla yrityksen taloudellinen tulevaisuus. Mikäli yritys on toiminut jo pidempään, voi budjetin perustaa edellisten vuosien lukuihin. Tärkeitä suuntaviivoja budjetin rakentamiseen saa ottamalla huomioon seuraavat asiat:

  • suunnitellut kasvutavoitteet
  • investointitarpeet 
  • henkilöstöresurssit 
  • rahoitustarpeet ja -keinot

Budjetti on yrityksen taloussuunnitelma. Se perustuu yrityksen strategiaan ja antaa euromääräiset raamit ja tavoitteet. Toteumaa seuraamalla selviää, ollaanko suunnitellulla polulla, riittävätkö pienet korjausliikkeet vai päivitetäänkö isommin koko strategiaa.

Kenraali opetti oppimaan kokemuksista – rakenna tulevaisuutta oppimalla jatkuvasti yrityksesi etenemisestä

Riittävä yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta ovat välttämättömiä nykytilan hallitsemiseksi. Menneisyyden tunteminen antaa valmiuksia tulevaisuuteen näkemiselle ja tulevan rakentamiselle, vaikka tulevaisuutta ei voi tuntea. Viime aikojen rajut muutokset toimintaympäristössä pääsivät yllättämään. Talouden korjausliikkeisiin tarttuminen on ollut sujuvampaa jos talouteen perehtyminen on aloitettu jo ennen pakkotilannetta.

Kenraalin opetus on edelleen ajankohtainen, myös yrityksissä. Toimitusjohtajakoulun kaikkiin avoimiin ohjelmiin on leivottu mukaan talouden osaamisen vahvistaminen. Myös myynti- ja markkinointi-ihmiset ja esihenkilöt ovat saaneet isoja ja hyödyllisiä oivalluksia numeroihin sukeltaessaan.

Talouden ja tuottavuuden johtamisen ohjelma on talousjohtamisen kehittämisen lippulaiva Toimitusjohtajakoulussa. Ohjelman kymmenen koulutuspäivää ja 2 osallistujakohtaista päivää antavat mahtavat mahdollisuudet katsoa tulevia numeroita uusin silmin.