Asiakasymmärryksestä nousevat valinnat kantavat pitkälle

Korporaatiot olivat vahvoja vielä 80-luvulla, veivät mennessään suurimman osan yliopistoista valmistuvista. Hyvärin Erkilläkin oli loppututkinto, mutta sydän sykki erityisesti pienille yrityksille, niiden kehittymiselle ja kasvulle. Sellaisella sydämellä ja ”kauppamaisterin” silmillä hän tarkasteli johtamiskoulutusten tarjontaa.

Markkinoilla oli selvä tilaus Toimitusjohtajakoululle, jota lähdettiin rakentamaan pk-yritysten johtamiskouluksi.

Suomalaista johtamiskoulutusmarkkinaa hallitsi tuolloin muutama nimi. Sannäsin kartanossa Porvoossa oli jo 30 vuotta kokoonnuttu arvokkaasti Liikkeenjohdon instituutti Lifimin kursseille. Teollisuuden työnjohto-opistoksi aikoinaan perustettu Johtamistaidon opisto oli jo 40 vuoden ajan koonnut isojen yritysten väkeä Aavarantaan Kirkkonummelle. Teollisuuslaitosten perustamasta säätiöstä alkunsa saanut oululainen Pohjois-Suomen Teollisuusopisto Pohto oli toiminut tuolloin jo yli kymmenen vuotta. Korporaatioiden asiantuntijat ja eri portaiden johtajat ja esihenkilöt kulkivat IIR:n seminaareissa Helsingissä.

Erkki tarttui yrittäjän otteilla mahdollisuuteen, eikä puhunut johtamisjargonia kun hän kokosi verkostonsa koolle. Nyt suunniteltiin vaikuttavuustuloksiin yltävää johtamiskoulutusta pk-yrityksille. Ohjelmiin haettiin aineksia, jotka puhuttelivat kasvavien ja kehittyvien yritysten arjessa eläviä vastuuhenkilöitä. Pk-yrityksiin lähdettiin rakentamaan yrityksen etenemistä tukevaa ammattimaista johtamista.

Ensimmäinen Toimitusjohtajaohjelma käynnistyi vuonna 1988

Kouluttajien valinnassa Erkillä oli käytössä viisaat teesit. Hyvä kouluttaja

  • tuntee yrittäjän sielun elämää ja pk-yrityksen arkea
  • tekee läksynsä ja päivittää jatkuvasti osaamistaan
  • laittaa itsensä likoon ja on kiinnostunut asiakkaiden kysymyksistä ja haasteista
  • tulee juttuun pk-yritysjohdon kanssa ja herättää luottamusta
  • arvostaa porukasta löytyvää kokemusta ja osaa hyödyntää sitä
  • auttaa osallistujaa löytämään konkreettisia ratkaisuja etenemisen haasteisiin
  • auttaa osallistujia tutustumaan toisiinsa ja löytämään sparrauskumppaneita

Erkki teki hyvää työtä 15 vuotta, ja se latu on pitänyt hyvin. Tj-koulun alkutaipaleella tehdyt linjaukset ovat vuosien varrella saaneet tutkittua teoriaa tuekseen ja samalla asioille on löytynyt toinen toistaan hienompia nimiä. Me nykyiset Tj-koulun tiimiläiset olemme saaneet nyökytellä, että jopas Erkki tuonkin haistoi ja ymmärsi jo yli 30 vuotta sitten.

Oppimisen ja kehittymisen ymmärtämisessä tärkeä kysymys on “miten?”

Erkin perintö on velvoittanut meitä Tj-koulussa pitämään oman osaamisemme ajan tasalla. Arvioimme, priorisoimme ja kiteytämme liiketoiminnan ja johtamisen teorioita ja tutkimustuloksia pk-yritysten tarpeiden näkökulmasta. Erkin teesit ovat kannustaneet meitä valmentautumaan myös oppimisen ja kehittymisprosessien ymmärtämisessä. “Miten?” -kysymys on noussut selvästi tärkeämmäksi kuin “mitä?”  -kysymys. Miten-kysymys maadoittaa meidät aina etsimään toimivia menetelmiä kussakin tilanteessa.

Tekemällä todellakin oppii ja hyvässä ohjauksessa homma opettaa vielä enemmän. Hienot luennot ovat kevyttä kamaa siihen verrattuna, kun pk-yrityksen omistajayrittäjä ryhtyy tekemällä oppimaan. Se tarkoittaa esimerkiksi, että yrityksen porukka otetaan koolle ja työstetään yrityksen tulevaisuuden askelia yhdessä. Hyvä prosessin ohjaus auttaa pysymään agendalla ja tuo uusia näkökulmia keskusteluun.

Hyvä yhteistyö vie tehokkaasti tavoitteeseen

Kunnianhimoiset vaikuttavuustavoitteet ohjasivat nykyisen Tj-koulun tiimin fasilitoinnin polulle. Eikä paluuta sieltä näytä olevan. Tilanteissa syntyy konkreettisia tuloksia ja asiat siirtyvät käytäntöön, kun askellus on yhdessä punnittua ja työstettyä, ja ulkopuolinen valmentaja malttaa olla ratkaisevassa kohdassa hiljaa. Taitava valmentaja liikkuu joustavasti asiantuntijan ja objektiivisesti prosessia ohjaavan fasilitaattorin välillä. Hyvä yhteistyö ja suunniteltu prosessi vievät tehokkaasti tavoitteeseen ja antavat tilaa kaikkien osaamiselle.

Professorien ja konsulttien jargonin kuuntelua on joskus verrattu hammaslääkärissä juurihoidossa istumiseen. Asiakaspalautteet kertovat päivittäin, että Toimitusjohtajakoulun valmennuksessa kulutettu aika ei mene hukkaan, eikä aiheuta kärsimystä. Asiakaspalautteet ovat parempia kuin koskaan. Erityisesti monet asiakkaat riemuitsevat koronan jälkeen oikeista liveryhmistä.

Erkin asiakaslähtöiset teesit pätevät edelleen

Erkin teesit kelpaavat valmentajien rekrytointikriteereiksi edelleen, kun olemme siirtyneet jo Tj-koulun neljännelle vuosikymmenelle. Yrittäjien lisäksi myös muut pk-yritysten avainhenkilöt ovat löytäneet Tj-koulun. Asiakkaat arvostavat Tj-koulun otteissa edelleen juuri valmentajien laaja-alaista osaamista, vuorovaikutus- ja osallistamistaitoja ja ryhmän potentiaalin hyödyntämistä. Koulutus on jalostunut valmennukseksi, coachaukseksi ja fasilitoinniksi.

Asiakkaat opettavat eniten. Aivan parasta on se, kun aktiivisen päivän aikana ja päätteeksi asiakkaat antavat vinkkejä uusista palvelutarpeista. Se on todellista, syvää ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä. Heitämme asiakkaiden kysymykset omassa tiimissämme myllyyn ja tuomme tarjolle uusia ratkaisuja. Kokeilemme niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelumuotoiluksikin sitä kutsutaan.