Pk-yrityksen hallitustyön käynnistäminen ja kehittäminen, Oulu

Pk-yrityksen hallitustyön käynnistäminen ja kehittäminen Oulu

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutus toteutuu oppisopimusrahoituksella, joka

edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä koulutuksen tavoitteiden mukaisissa tehtävissä.

Oppisopimukset laatii OSAO.

Koulutuksen kesto n. 4kk
Koulutuspäiviä 4
Valmennus alkaa 4.9.2024
Oulu

Ilmoittaudu mukaan!

  Tutustuminen ja ryhmäytyminen. Hallituksen rooli yrityksen strategisessa johtamisessa. Omistajan tahtotilan merkitys. Strategiset tavoitteet ja mittaristot, BSC-viitekehys. Yrityksen terveyskolmio. Vastuullisuus osaksi strategiaa. Yrityskohtaisten kehittämishankkeiden käynnistäminen.

  Osakeyhtiölain mukaiset johtamisen rakenteet. Hyvä hallintotapa ohjaamaan hallituksen työskentelyä. Hallituksen tehtävät ja hallitusjäsenen vastuut. Työkalut oman yrityksen hallitustyöskentelyn arviointiin ja kehittämiseen. Yrityksen tarpeisiin sopivan hallituksen kokoaminen.

  Hallituksen ja operatiivisen avainhenkilöstön roolit ja yhteistyö strategian toteuttamisessa. Talouden johtamisen raportointijärjestelmä ennakoinnin ja seurannan tukena hallituksessa. Investointi- ja rahoitusbudjettien tulkitseminen. Oman ja vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvaihtoehdot. Työkalut kannattavuuden ja maksuvalmiuden rullaavaan seurantaan. Oman ja vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvaihtoehdot. Työkalut kannattavuuden ja maksuvalmiuden rullaavaan seurantaan.

  Johtamisen kokonaisuus ja johtamisen vuosikello. Johtamisjärjestelmän analyysi ja tehokkaan johtamisjärjestelmän rakentaminen. Tehokas palaveri- ja kokouskäytäntö, palaverien teemoittaminen. Työkalut johdon vastuualueiden rakentamiseen.

  Omalle yritykselle sopivan hallituksen rakentaminen. Opit ja oivallukset. Osallistujien yrityksiin ja hallitus-työskentelyyn siirtyneet uudet käytännöt ja työkalut. Kehittämistyöskentelyn esittely.

  Pk-yrityksen hallitustyön käynnistäminen ja kehittäminen Toimitusjohtajakoulussa

  Koulutus sisältää 5 jaksoa: 4 valmennuspäivää ryhmässä + loppuseminaari. Koulutuspäivät ovat noin kerran kuussa, ja kouluttajina toimivat kokeneet esihenkilötyön ja johtamisen ammattilaiset. Koulutuspäivät sisältävät teoriaopiskelua, käytännön harjoittelua sekä työskentelyä pareissa ja ryhmissä. Pääset kouluttajien lisäksi ammentamaan osaamista myös muilta osallistujilta.

  Valmennuksen kouluttajat ja asiantuntijat

  Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, AmO, HHJ, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Virpi Hyppönen, kehitysjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Asianajotoimisto Oy, Oulu

  Jukka-Pekka Vuolukka, KTM, AmO, partner, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

   

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Tuomo Ylikotila

  Asiakkuuspäällikkö
  045 180 7273
  tuomo.ylikotila@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!