Syvempää ymmärrystä liiketoiminnan numeroista

Maija Kolehmainen

Oli mahtavaa huomata syventyvä ymmärrys liiketoiminnan numeroista
- Maija Kolehmainen

Rovaniemen valmennukseen matkailuyrityksen toiminnanjohtajana

Maija Kolehmainen osallistui Toimitusjohtajakoulun Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennusohjelmaan. Valmennus oli suunnattu Lapin alueen pk-yrityksille ja se järjestettiin Rovaniemellä vuonna 2020. ”Toimin tuolloin toiminnanjohtajana matkailualan yrityksessä”, Kolehmainen kertoo valmennuksen lähtötilanteestaan.

Talouden ja tuottavuuden valmennus jaettiin viiteen koulutusjaksoon ja kahteen konsultointipäivään.

Talouden johtaminen on helpompaa, kun ymmärtää lukuja

Toimitusjohtajakoulun valmennuksessa Maija Kolehmainen opiskeli yrityksen strategista johtamista monipuolisesti yrityksen työn tuottavuuden ja tiedolla johtamisen näkökulmasta. Jokainen osallistuja asetti koulutukselle oman tavoitteensa. Monipuolinen koulutus sisälsi yrityksen talouden suunnittelua esimerkiksi tuloslaskelman, taseen ja keskeisten tunnuslukujen avulla.

Oman yrityksen talouden suunnittelu ja johtaminen on helpompaa, kun ymmärtää lukuja.

”Innostuin talouspuolesta kurssin myötä niin paljon, että kun pandemian myötä menetin työni, päätin kouluttaa itseäni talousasioissa lisää muun muassa kirjanpidon maailmaan”, Kolehmainen kertoo.

Strategian kirkastaminen parantaa yrityksen kannattavuutta

Toimitusjohtajakoulun valmennuksessa käytiin läpi yrityksen strategian kirkastamista ja yrityksen kannattavuuden osatekijöitä, kuten tuotteen tai palvelun hinnoittelua.

”Kun yritystoiminta kasvaa ja laajenee, on yrittäjän itsensäkin toisinaan vaikea hallita kokonaisuutta; ei malttaisi pestä käsiä savesta, pysähtyä ja luoda pidemmälle tähtäävää strategiaa”, Kolehmainen muistuttaa, ja jatkaa: ”Tällöin kannattaa hyödyntää juuri tällainen valmennus ja ottaa kurssille mukaan myös toinen avainhenkiö tai esimies.”

”Yrittäjänä saat näin sitoutettua avainhenkilöä yritykseesi ja itse saat sparrausparin yrityksen arkeen.”

Osaamiseen investointi on parasta pääomaa

Jukka Pekka Vuolukka ja muut valmentajat kuljettivat osallistujat ymmärrettävästi myös yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen maailmaan. Lyhyen ja pitkän tähtäimen rahoitus tuli koulutuksessa tutuksi. Investointien ja erityisesti osaamiseen investoinnin merkitys yrityksen liiketoiminnassa avautui uudella tavalla.

“Oli mahtavaa huomata syventyvä ymmärrys liiketoiminnan numeroista”, Maija Kolehmainen kiittelee valmennusta.

Esimies huolehtii, että pelisäännöt ovat kaikille selvät

Valmennuksen neljännessä jaksossa Reima Raappana avasi työsopimusten sekä vakituisen ja määräaikaisen työsuhteen juridiikkaa. Sanna Leppänen, itsekin kokenut esimies, kertoi yrityksen tuottavuuden parantamisesta hyvällä esimiestyöllä ja valmentavalla johtamisella.

”Omat vahvuuteni vahvistuivat kurssin aikana: tiedän olevani hyvä operatiivisessa johtamisessa, organisoinnissa ja ihmisten johtamisessa”, Kolehmainen kertoo.

Yrittäjän verotuksesta ja hallitustyöskentelystä hyödyllistä asiaa

Yrityksen verotuksesta voi puhua myös innostavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Koulutuksessa oppi, että yrittäjän verotus kevenee, kun verosuunnittelussa pääomaverotus ja ansiotuloverotus suunnitellaan viisaasti.

Valmennuksen viidennessä jaksossa perehdyttiin hallitustyöskentelyn käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä yrityksen hallituksen ja operatiivisen johdon työnjakoon ja yhteistyöhön.

”Hain koulutuksesta monipuolista näkemystä pk-yritysten johtamisen kehittämiseen –  ja sitä koen kyllä saaneeni”, Maija Kolehmainen kiittelee valmennuksen monipuolista sisältöä.

Konsultointi ja oma kehittämissuunnitelma auttavat tulevaisuuden visioinnissa

Valmennukseen kuuluu kaksi konsultointipäivää, jotka valmennettava hyödyntää yrityksen kehittämissuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämissuunnitelman runko kuuluu valmennusmateriaaleihin. Tämän työkalun avulla voi visioida oman yrityksen tulevaisuutta. Valmennuksen ja konsultointipäivien tuloksena jokaiselle syntyi henkilökohtainen tai oman yrityksen kehittämissuunnitelma.

”Näin ollen tähtään urallani seuraavaksi yhdistämään näitä valmennuksessa opittuja elementtejä”, Maija Kolehmainen summaa tyytyväisenä valmennuksen hyötyjä ja tulevaisuuden visiotaan.

Maija Kolehmainen suosittelee valmennusta yrittäjille ja avainhenkilöille

“Suosittelen Toimitusjohtajakoulun valmennusta yrittäjille sekä esimiestyössä oleville avainhenkilöille, alasta riippumatta. Valmentajilla on paljon annettavaa jokaisen yrityksen kehitystyöhön, joten oppi kannattaa ottaa avoimin mielin vastaan.”