Elvak Oy:n esimiehet Toimitusjohtajakoulun sparrauksessa usean vuoden ajan

Elvak Oy

Tämä nykyinen valmennus on antanut uusia ajatuksia ja näkökulmia entisten rinnalle. Olen oppinut miten hyviä tuloksia saa tehtyä ihmisten avulla.
- Markus Kiviniemi

Suomen Toimitusjohtajakoulu järjesti Elvak Oy:lle yrityskohtaista johtamis- ja esimiesvalmennusta kolmen vuoden ajan.

Toimitusjohtaja Timo Lehto ja R&D Manager, johtoryhmän jäsen, Markus Kiviniemi kertovat kokemuksiaan valmennuksesta sekä nykyaikaisesta tiimin ja ihmisten johtamisesta.

Valmennukset järjestettiin Kempeleessä yrityksen tiloissa

”Suomen Toimitusjohtajakoulu on valmentanut Elvak Oy:n esimiesporukkaa jo useana vuonna. Nyt päättynyt jakso syvensi ja vei käytäntöön aikaisempia sisältöjä”, Elvak Oy:n Markus Kiviniemi kertoo.

”Keskityimme yrityksen strategian ja vision merkitykseen ja toteuttamiseen syvällisemmin.

Valmennus koostui lähiopetuspäivistä ja työpajoista, jotka järjestettiin Elvak Oy:n omissa tiloissa Kempeleessä. Vantaan toimipisteen työntekijät osallistuivat valmennukseen osin livenä ja osin Teamsin välityksellä.

Livenä valmennuksesta saa enemmän irti ja koko päivän kestävä Teams on rankka keskittymisen kannalta. Pyrkimys oli päästä tekemään asioita livenä yhdessä. Siksi aikatauluja rukattiin koronan aikana jonkin verran”, Kiviniemi kertoo valmennuksen joustavista järjestelyistä.

Elvak Oy:n henkilöstö raivasi kalenterista tilaa tärkeälle valmennukselle

Kiviniemi ja muut Elvakin esimiehet raivasivat valmennukselle ajan kiireisen arjen keskellä.

”Onhan se haasteellista vetäistä kalenterista kokonainen päivä valmennukselle. Mutta kun valmennuspäivän tiesi ajoissa, pystyi järjestämään itse viikon tekemiset siihen malliin, että homma onnistui ”, Kiviniemi kertoo asioiden priorisoinnista.

”Yrityksemme hakee kilpailuetua alan muihin toimijoihin verrattuna omaa toimintaa ja strategiaa tarkastelemalla. Haluamme pois perinteisestä talotekniikan toimintakulttuurista, jota vaivaa tietynlainen pysähtyneisyys. Ala kaipaa uusia toimintatapoja ja meidän täytyy kulkea kehityksen etulinjassa, jotta pystymme toimimaan muuttuvilla markkinoilla.

Tunnistimme, että kehittyäkseen esimiehet tarvitsevat sparrausta mm. liiketoiminnan ja kokonaisuuden ymmärtämiseen”, Kiviniemi kertoo valmennukseen lähtemisestä.

Sanna Leppänen ja Lasse Kukkonen valmentajina Elvak Oy:n yritysvalmennuksessa

Toimitusjohtajakoulun Sanna Leppänen toimi päävalmentajana Elvak Oy:n yritysvalmennuksissa.

”Sanna on loistotyyppi omassa lajissaan!”, Kiviniemi kehuu.

”Sanna haastoi meitä tarkastelemaan omaa työskentelyämme ja suhtautumaan hommaan eri tavalla. Valmennus on tukenut meitä esimiehiä tärkeimmässä tehtävässämme, strategian käytäntöön viemisessä. Se on näkynyt mm. lisääntyvänä kommunikointina. Puhumme esimiesten kesken ja tiimeissämme enemmän ihmisten johtamisesta sekä Elvakin visiosta ja strategiasta.

Viimeisessä valmennuspäivässä kiekkolegenda Lasse Kukkonen opasti meitä joukkuehengen rakentamisessa ja vahvistamisessa.”

Valmennuksesta jäi pysyvää strategia- ja johtamisosaamista Elvak Oy:lle

”Valmennuksesta jäi paljon pysyvää strategista osaamista Elvak Oy:lle. Strategian selkeyttäminen oli yksi keskeisin asia.

On mukava tunnistaa, miten strategian muuttaminen näkyy ja vaikuttaa toiminnassa. Strategiset kilpailukykytekijät on tunnistettu ja oikealla tekemisellä ne jalostuvat kilpailueduksi”, Kiviniemi kertoo.

”Työntekijöiltä tulee nykyisin rohkeammin avauksia esimiehille. Turhat rönsyt ovat jääneet pois ja työntekijöiden työnkuvat ovat selkeytyneet. Meillä on nyt selkeämmin strategian mukaista tekemistä käytännön tasolla.

Työntekijät eivät jää odottamaan keväisiä kehityskeskusteluja, vaan vetävät hihasta kesken työpäivän ja pyytävät ”johtamistunteja”. Asioista jutellaan ja tekemistä selkeytetään päivittäin ja viikoittain”, Kiviniemi kertoo valmennuksen vaikutuksista yrityksen arkeen ja toimintakulttuuriin.

Elvak Oy:n Markus Kiviniemi listaa Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennuksen hyötyjä 

Markus Kiviniemi kokee, että valmennuksesta on ollut jo merkittävästi hyötyä. Osa hyödyistä realisoituu tulevaisuudessa. Kiviniemi listaa valmennuksen tärkeimmät hyödyt:

  • Strategian merkitys ja kirkastus yhdessä.
  • Strategian toteuttaminen ja yhteys arkeen selkeytyivät.
  • Joukkuehengen merkitys tarkentui. Ihmisten johtamisella on suurempi merkitys kuin asioiden johtamisella.
  • Ymmärrys kokonaisuudesta vahvistui. Koko paketti pitää olla hallussa: visio, strategia, arvot… Vaikka se ei toisi pikavoittoja lyhyellä tähtäimellä, vain se on tie kestävään menestykseen!

Kiviniemi haluaa olla nykyaikainen ihmisten johtaja

Markus Kiviniemi toimii Elvak Oy:n R&D Managerina ja vetää tutkimus- ja kehitystiimiä, jossa on hänen lisäkseen kuusi rautaista suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilaista. Tiimi toimii osana asiakkaan organisaatiota strategisena partnerina talotekniikan kehityshankkeissa. Kiviniemen tiimi poikkeaa paljon normaalista suunnittelutiimistä. Se muodostuu sähkö-, LVI-, ja konetekniikan insinööreistä. Osalla on taustaa Nokia-klusterista ja osalla konetekniikan puolelta. Rakentamista katsotaan tiimissä 2020-luvun silmin.

“Kehitystiimini on hyvin voimakkaasti erikoistunut. Tiimissä tehdään LVISA-, koneteknistä- ja valmistettavuuden suunnittelua sekä tehdasolosuhteissa tapahtuvan valmistuksen suunnittelua. Suuri osa ajasta käytetään sen suunnitteluun, miten jokin voidaan tehdä tehtaassa kustannustehokkaasti. Tällaisen huippuammattilaisten tiimin vetäminen haastaa mukavasti myös esimiestyötä.

Olen todella kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja jatkuvan kehittämisen mentaliteetista. Toimitusjohtajakoulun valmennus vahvisti minulle sen, että olen oikealla tiellä ja minun ei tarvitse muuttaa radikaalisti suuntaani.

Olin usean vuoden ajan tiimiesimiehenä Nokia-sektorilla tiimissä, jossa tiimiläisten osaaminen oli kapea-alaista, mutta syvällistä. Nämä vuodet muokkasivat omia johtamis- ja esimieskäsityksiäni.

Ymmärsin, että hyvä johtaja tukee kokonaisuuden ymmärrystä, selkeyttää työtä ja poistaa tekemisen esteitä, eikä kerro liian tarkasti, mitä pitää tehdä”, Kiviniemi pysähtyy summaamaan hyvää johtamista.

Hyvä esimiestyö auttaa tekemään hyvää tulosta

”Tämä viimeinen valmennus on antanut uusia ajatuksia ja näkökulmia entisten rinnalle. Olen oppinut, miten hyviä tuloksiin päästään ihmisten avulla.

Esimiesroolit ovat talotekniikka-alalla perinteisesti olleet asiantuntijapolun palkkioita. Pitkään toiminut suunnittelija on tyypillisesti nostettu esimieheksi. Kun esimiestyö ei ole kiinnostuksen aihe, se ei välttämättä itsekseen myöskään kehity.

Minä pyrin toimimaan hyvin avoimella otteella arjessa. Käymme paljon sparraavia keskusteluja. Olen kertonut millaiseen esimiestyöhön minä uskon ja tiimiläiset ovat kertoneet omia odotuksiaan minulle. Saan palautetta esimiehenä onnistumisesta, se auttaa kehittymään.” 

Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennus antoi paljon Elvak Oy:n Kiviniemelle 

Markus Kiviniemi kertoo saaneensa paljon Suomen Toimitusjohtajakoulun yrityskohtaisesta esimiesvalmennuksesta. Tärkeimpänä hän pitää oivallustaan palvelevasta otteesta:

”Johtamisen onnistumisen edellytyksenä on, että johtaja nielee joka päivä oman egonsa alas pieninä palasina. Joka päivä täytyy muistaa, että esimies on palvelemassa tiimiä eikä tiimi esimiestä.

Rakennusalan tuottavuuden luvut ovat vielä kaukana muiden teollisuuden alojen tuottavuuden kasvuluvuista. Osa syy tähän on vanhanaikainen johtamiskulttuuri”, Kiviniemi pohtii.

Hän näki Nokialla mitä hyvällä johtamisella ja huonolla johtamisella voi saada aikaan.

”Kukaan ei tee mitään saavutuksia yksin, vaan koko työyhteisöllä on suuri merkitys onnistumisessa!

Oman keskeneräisyyden myöntäminen on johtamistyössä kaiken A ja O”, Kiviniemi täsmentää. 

Elvak Oy:n Kiviniemi suosittelee Toimitusjohtajakoulun valmennusta kasvuhaluisille yrityksille 

Markus Kiviniemi suosittelee Suomen Toimitusjohtajakoulun valmennuksia kaikille, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaa, kehittyä johtajana tai muuttaa strategian suuntaa ja löytää työkaluja muutoksen hallintaan.

”Muutos aiheuttaa aina häiriön liiketoimintaan ja arkeen. Valmennus auttaa ymmärtämään, miten muutos etenee siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä.

Toimitusjohtajakoulu auttoi ymmärtämään kokonaisuutta. Valmentaja osasi ottaa eri näkökulmat huomioon. Ei menty siten, että yksi ja sama malli toimii kaikissa olosuhteissa, vaan valmentaja osasi vaihtaa näkökulmia asioiden tarkastelussa”, Kiviniemi kiittää. 

Elvak Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehto vahvistaa Kiviniemen kokemukset valmennuksesta

”Panostaminen strategian yhteiseen hiomiseen ja ymmärtämiseen kantaa varmasti pitkälle. Sanna sai kaikki mukaan keskustelemaan ja kyseenalaistamisellekin oli sopivasti tilaa. Johtajat pureksivat asiat usein liian pitkälle ja sitten alkaa se jalkauttamisen tuska. Me halusimme tehdä toisin. Halusimme varmistaa, että strategista ymmärrystä on laajemmalla. Avainhenkilöille rakennettiin valmiuksia toteuttaa strategiaa omilla vastuualueillaan”, Lehto tiivistää onnistunutta yhteistyötä Toimitusjohtajakoulun kanssa.