Talouden ja tuottavuuden johtaminen, Keski-Suomi

Talouden ja tuottavuuden johtaminen Keski-Suomi

1590 €/henkilö (+ alv 24%)
sisältäen 5 kahden päivän jaksoa vertaisryhmässä, 2 yksityiskohtaista konsultointia sekä materiaalit.

Koulutuspäiviä 5 x 2pv
Valmennus alkaa 21.11.2023
Jyväskylä

Ilmoittaudu mukaan!

  - Tutustuminen ja ryhmäytyminen.

  - Osallistujan tavoitteet tarkentuvat.

  - Talouden ja tuottavuuden johtamisen rooli menestyvän liiketoiminnan johtamisessa tarkentuu.

  - Strategisten tavoitteiden seurannan mittarit tarkentuvat.

  - Raporttien ja tunnuslukujen ymmärtäminen ja tulkintaosaaminen vahvistuvat.

  - Talouden ja tuottavuuden johtamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen käynnistyy.

  - Yrityskohtaisen työskentelyn suunnittelu käynnistyy.

  – Hahmottuu menestyvää liiketoimintaa palveleva johtamisjärjestelmä.

  -Liiketoiminnan kehittämisen ja organisaation suorituskyvyn välinen yhteys vahvistuu.

  - Laatujohtamisen mahdollisuudet suorituksen parantamisessa tarkentuvat.

  - Lean-ajattelun perusteet ja keskeisimmät työkalut selkeytyvät.

  - Yrityksen tilanteeseen soveltuvat suorituskykyä parantavat menetelmät ja työkalut löytyvät.

  - Kannattavuuden seurannan menetelmät tarkentuvat.

  – Löytyy toimivia työkaluja liiketoiminnan ja kannattavuuden suunnitteluun.

  - Liiketoiminta-aluekohtaisen budjetoinnin rooli strategisena työkaluna tarkentuu.

  - Hahmottuu yritykselle sopiva budjetoinnin malli.

  - Investointien suunnitteluosaaminen vahvistuu.

  - Työkalut rahan riittävyyden ennustamiseen tarkentuvat.

  - Eri rahoitusvaihtoehtojen käyttötarkoitus selkeytyy.

  - Valmiudet eri rahoitusvaihtoehtojen vertailuun vahvistuvat.

  – Yritysjärjestelyn mahdollisuus strategian toteuttamisen välineenä tarkentuu.

  - Liiketoiminnan/yrityksen arvonmäärityksen perusteet hahmottuvat.

  - Käytännönläheinen ymmärrys yritysverotuksesta vahvistuu.

  - Laillisen verosuunnittelun valmiudet kehittyvät.

  - Yritysjärjestelyihin liittyvät keskeiset veroseuraamukset hahmottuvat.

  - Arvonlisäverotuksen, vähennysoikeuden ja kv-kaupan alv:n periaatteet selkeytyvät.

  - Työsuhdejuridiikan perusteet ja työsuhteisiin liittyvät tyypilliset kompastuskivet tarkentuvat.

  - Sopimusjuridiikan perusteet hahmottuvat ja sopimuskäytäntöjen kehittäminen käynnistyy.

  - Modernin esihenkilötyön mahdollisuudet tuottavuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisessa tarkentuvat.

  - Tavoitteita, vastuita ja rooleja selkeyttävä johtamismalli ja työkalut hahmottuvat.

  - Toimeenpanoa ja onnistumista vahvistavan kulttuurin ainekset selkeytyvät.

  - Osakeyhtiölain mukaiset johtamisen rakenteet tarkentuvat.

  - Omistajastrategian merkitys koko yrityksen onnistumisessa vahvistuu.

  - Hallituksen erillinen rooli liiketoiminnan johtamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa tarkentuu.

  - Oman yrityksen hallitustyöskentelyä kehittävät toimenpiteet hahmottuvat ja priorisoituvat.

  - Opitaan ohjelmaan osallistuneiden yritysten kehittämistoimenpiteistä.

  Valmennuksen kouluttajat ja asiantuntijat

  • Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, HHJ, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Jukka Pekka Vuolukka, KTM, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Eero Veijola, toimitusjohtaja, TkL, DI, partner, ESV Consulting Oy
  • Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja, tuotantotalouden insinööri AMK, DreamLeader Oy
  • Antti Sekki, tietokirjailija, TkT
  • Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Asianajotoimisto Oy Oulu
  • Anne-Marie Kyröjoki-Metsänen, Assistant Manager, arvonlisäveroasiantuntija, HTM, KPMG Oy Ab

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Hannu Peltomäki

  Asiantuntija
  Myynti ja markkinointi
  044 989 1620
  hannu.peltomaki@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,4 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 76.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!