Johtamisvalmennus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tampere

Johtamisvalmennus - Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tampere

Virallinen tutkinto

800€

Koulutuksen kesto n. 18kk
Koulutuspäiviä 13
Valmennus alkaa 14.5.2024
Pirkanmaa, Tampere

Ilmoittaudu mukaan!

  Perehdytys koulutukseen, suoritukset ja tutkinto, opiskelun pelisäännöt ja käytännöt, osallistujien esittelyt ja tavoiteasettelut.

  Strategiatyö ja strategiaprosessi kokonaisuutena, yrittäjän/omistajien intressien, toimintaympäristön vaatimusten ja sidosryhmien odotusten yhteensovittaminen tulevaisuuteen suuntautuvan systemaattisen strategiatyön avulla.

  Strategian konkretisoiminen ja jalkauttaminen organisaatioon, strategian kiteyttäminen, määrittely ja kuvaaminen sekä strategian toteuttamisen varmistaminen organisaatioissa. Strategisen reittikartan ja mittariston luominen yritykselle. Case-harjoitus.

  Markkinoinnin kokonaisvaltainen määrittely, markkinoinnin synkronointi yrityksen kokonaisstrategiaan ja markkinoinnin avainpäätöksien tekeminen: markkinoinnin kilpailukeinot, kohderyhmien määrittely ja asiakaskannan arvokkuuden määrittely, lisäarvon rakentaminen ja kannattavuuden kehittäminen asiakkuuksissa.

  Yrityksen tavoitteisiin pohjautuva myynnin ja markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen: myynnin ja markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen, digitaalinen markkinointi, palveluprosessin kehittäminen.

  Pk-yrityksen etenemistä tukevan hallitustyöskentelyn käynnistäminen ja kehittäminen, hallituksen ja operatiivisen johdon työnjako, ulkopuolisen hallitusjäsenen valinnan kriteerit.

  Ihmisten erilaisuuden tunnistaminen, yhteistyötä edistävät vuorovaikutus- ja palautetaidot. Everything DiSC-profiili.

  Kustannusrakenne ja kannattavuus, työn hinnoittelu ja tuottavuus sekä lean-ajattelu kasvun hallinnan tukena.

  Tutkinnon suorittamisen eteneminen. Tutkinnon ja työssäoppimisen ohjaus ja suunnittelu, tutkintosuunnitelmien laatiminen.

  Toimintaprosessien tunnistaminen ja suorituskyvyn kehittäminen: nykytilan määrittely, dokumentointi, arviointi, kehittäminen, projektin johtaminen.

  Yrityksen terveyskolmio: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Mini-ratinganalyysi, tilinpäätöksen ja tuloslaskelman ymmärtäminen, nykytila-analyysi, strategisten tavoitteiden/mittariston määrittely, talousprosessin hallinta ja raportointi: caseyritys.

  Budjetointi ja rahoituslaskelmat, harjoitukset: budjettipoikkeamien käsittely, kassavirtalaskelmien työstäminen, talouden hallinnan sähköiset menetelmät.

  Sopimuksen tehtävistä ja sopimusoikeuden periaatteista; tarjous, vastaus, sopimuksen solmiminen ja syntyminen, edustus ja valtuutus. Työsopimus ja työsopimuslaki, koeaika, työsopimusehtojen muuttaminen, työsopimuksen päättäminen ja perusteettoman päättämisen seuraukset.

  Asioiden ja ihmisten johtamisen tasapaino: yrityksen tavoitteet suuntana ja asiakas palkan maksajana, johtamisen roolit ja mallit, motivaatio, sitoutuminen ja oman johtamisosaamisen kehittäminen.

  Kehittämistöiden esittelyt, palautekeskustelut, todistukset. Tarkempi aika sovitaan myöhemmin.

  Kouluttajina toimivat kokeneet esimiestyön ja johtamisen ammattilaiset:

  • Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, HHJ, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Hannu Peltomäki, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Kalle Reunanen, toimitusjohtaja, Innomaatti Oy
  • Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Oy
  • Petri Runtti, kehittämispäällikkö, KTM, AmO, Management Institute of Finland MIF Oy
  • Virpi Hyppönen, kehitysjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja, tuotantotalouden insinööri AMK, Dreamleader Oy

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Hannu Peltomäki

  Asiantuntija
  Myynti ja markkinointi
  044 989 1620
  hannu.peltomaki@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!

   Asiakkaiden kokemuksia ammattitutkinnosta ja Toimitusjohtajakoulun koulutuksista.

   Mikä oli ammattitutkinnon suurin hyöty? Kokemuksia ja ajatuksia koulutuksen käyneiltä ja ammattitutkinnon suorittaneilta:
   • “Panokseni koulunkäyntiin ovat olleet kovat, mutta panostus ei ole mennyt hukkaan! Liiketoimintasuunnitelman teko oli parasta. Sen teko pakotti laittamaan ajatuksen ja visiot paperille toisten ymmärrettävään muotoon. Olen saanut uuden tosityökalun yrittämiseen ja päivittämiseen.”
   • “En pitänyt aiemmin taloushallinnon asioista, mutta ammattitutkintokoulutuksen aikana innostuin taloushallinnosta, kun lukujen ymmärrys kehittyi koulutuksen aikana!”
   • ”Olen oppinut ammattitutkinnon suorittamisen aikana uusia asioita ja kehittänyt jo aikaisemmin opittuja yrittäjä taitoja. Olen saanut koulutuksen aikana paljon uusia ideoita ja hyviä mielipiteitä muilta yrittäjiltä!”