Esimiesvalmennus – Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Oulu

Esimiesvalmennus Oulu - Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Virallinen tutkinto
Koulutuksen kesto n. 18kk
Koulutuspäiviä 10
Valmennus alkaa 6.6.2023
Oulu

Ilmoittaudu mukaan!

  Yrityksen toimintaympäristö ja sen muuttuminen. Oman tiimin rooli ja tehtävät – tiimin tehtävät ja vaatimukset. Oma rooli ja esimiehen tehtävät – oman tontin rakennuspalikat ja osaamisvaatimukset. Arviointia ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Kehittämisprojektin käynnistäminen.

  Fiksut prosessit kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan perustana, arjen lean-ajattelu onnistumista tukemassa. Esimiehen taloustaidot kannattavan liiketoiminnan ytimessä.

  Perehdyttäminen, ohjaaminen, tukeminen, palautteen antaminen, puuttuminen.

  Vuorovaikutusosaaminen, one-to-one-keskustelut, valmentava ja kannustava ote.

  Yhdessä kehittäminen, toimiva palaveri, jatkuva oppiminen, yhdessä onnistuminen, erilaisuuden hyödyntäminen.

  Esimiehen taloustaidot kannattavan liiketoiminnan ytimessä.

  Työsuhdelainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemisesta tukea esimiehen onnistumiseen. Henkilöstöstrategia hyviä käytäntöjä tukemassa ja työnantajakuvaa rakentamassa.

  Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu, koko joukkue myynnin ja markkinoinnin tukena ja tehtäviä toteuttamassa. Asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden kehittäminen.

  Palautekeskustelut, todistusten jako

  Mitä lähiesimiestyön ammattitutkinto sisältää?

  Lähiesimiestyön ammattitutkinto on on laajuudeltaan 150 osaamispistettä ja tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, joka on Lähiesimiehenä toimiminen (90 osaamispistettä) ja kahdesta kehittämistyötä edistävästä valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä).

  Tutkinnon valinnaisesta osasta riippuen sinulla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä.

  Tutkinnon osat:

  Lähiesimiehenä toimiminen (pakollinen)
  • osaat johtaa työryhmää ja sen työskentelyä
  • osaat ohjata ja perehdyttää työtehtäviin
  • osaat arvioida omaa ja työryhmänsä toimintaa.

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito johtaa työryhmää sekä toimia työryhmän jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. Saat eväät suunnitella ja ohjata työryhmän toimintaa sekä perehdyttää työryhmässä jo työskenteleviä, uusia työntekijöitä tai opiskelijoita organisaatioon ja työtehtäviin.

  Tutkinnon ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että pystyt seuraamaan ja arvioimaan työryhmän toiminnan tuloksia sekä raportoimaan ja viestimään niistä.

  Asiakassuhteiden hoito
  • osaat hoitaa sisäisiä ja ulkoisia asiakassuhteita
  • osaat kehittää asiakassuhteita

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito hoitaa organisaation sisäisiä tai ulkoisia asiakassuhteita sekä pitää yhteyttä asiakkaisiin. Sinulla on kyky seurata asiakaskohtaisia tuloksia ja arvioida asiakaspalautteita sekä ehdottaa kehittämistoimenpiteitä. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää, että sinulla on mahdollisuus tutustua asiakastietoihin tai asiakassuhteisiin liittyviin raportteihin sekä osallistua asiakaspalautteen keräämiseen.

  Toiminnan kannattavuus
  • osaat toimia kannattavasti
  • osaat analysoida ja kehittää toiminnan kannattavuutta

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito analysoida työryhmäsi toiminta-alueen kannattavuutta, toteuttaa kannattavuustavoitteita sekä tehdä ehdotuksia kannattavuuden parantamiseksi. Tutkinnon suorittajalla tulee olla mahdollisuus hyödyntää organisaatiossa käytössä olevia talouden ohjaus- ja raportointijärjestelmiä ja tutustua kannattavuuteen liittyviin raportteihin.

  Henkilöstötyö
  • osaat tukea esimiestyötä
  • osaat analysoida ja kehittää henkilöstökäytäntöjä

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito tukea esimiestäsi henkilöjohtamisessa, erityisesti työ- ja palvelusuhdeasioissa sekä laatia esityksiä työryhmän osaamisen, työhyvinvoinnin ja työhön sitouttamisen kehittämiseksi. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää mahdollisuutta tutustua organisaation henkilöstökäytäntöihin ja -prosesseihin.

  Kehittämissuunnitelma
  • osaat arvioida kehittämiskohteita
  • osaat suunnitella kehittämishankkeen
  • osaat esitellä hankesuunnitelman.

  Koulutuksen jälkeen sinulla on ammattitaito suunnitella omaan työhösi liittyvä kehittämishanke. Suunnitelman tulee sisältää vaihtoehtoisten kehittämis- ja muutoskohteiden analysointia, ja kehittämissuunnitelman kohde tulee valita yhdessä esimiehen kanssa. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä laadit hankesuunnitelman ja esittelet hankkeen mahdollisesta käynnistämisestä päättäville.

  Kouluttajina toimivat kokeneet esimiestyön ja johtamisen ammattilaiset:

  Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, AmO, HHJ, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Hannu Peltomäki, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

  Eero Veijola, toimitusjohtaja, TKL, DI, Partner, ESV Consulting Oy

  Pekka Pirnes, koulutuspäällikkö, KTM, AmO, Taitotalo

  Camilla Lang, koulutusasiantuntija, KM, OPO, Taitotalo

  Reima Raappana, asianajaja, partner, Lexia Asianajotoimisto Oy

  Antti Korhonen, koulutusasiantuntija, AmO, Taitotalo

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Hannu Peltomäki

  Asiantuntija
  Myynti ja markkinointi
  044 989 1620
  hannu.peltomaki@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,4 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 76.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!

   Asiakkaiden kokemuksia ammattitutkinnosta ja Toimitusjohtajakoulun koulutuksista.

   Mikä oli ammattitutkinnon suurin hyöty? Kokemuksia ja ajatuksia koulutuksen käyneiltä ja ammattitutkinnon suorittaneilta:
   • “Panokseni koulunkäyntiin ovat olleet kovat, mutta panostus ei ole mennyt hukkaan! Liiketoimintasuunnitelman teko oli parasta. Sen teko pakotti laittamaan ajatuksen ja visiot paperille toisten ymmärrettävään muotoon. Olen saanut uuden tosityökalun yrittämiseen ja päivittämiseen.”
   • “En pitänyt aiemmin taloushallinnon asioista, mutta ammattitutkintokoulutuksen aikana innostuin taloushallinnosta, kun lukujen ymmärrys kehittyi koulutuksen aikana!”
   • ”Olen oppinut ammattitutkinnon suorittamisen aikana uusia asioita ja kehittänyt jo aikaisemmin opittuja yrittäjä taitoja. Olen saanut koulutuksen aikana paljon uusia ideoita ja hyviä mielipiteitä muilta yrittäjiltä!”