Tietosuojaseloste

1. Kuvaus tietosuojaselosteesta

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy:n (jäljempänä ”Tj-koulun”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15–22 artiklojen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Yksityisyyden suojaaminen on erittäin tärkeää Tj-koulussa - haluamme säilyttää henkilötietosi tietoturvallisesti. Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Tj-koulun henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisteröidyn oikeudet

Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

2.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin.

Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.

2.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

2.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty,
  • henkilötietojesi käyttö perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa antamasi suostumus
  • käsittely on lainvastaista tai
  • henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Huomaa että jossain tilanteissa lakisääteiset velvoitteet voivat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi.

Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä milloin tahansa. Meillä on myös laillinen velvollisuus varmistaa, että tietojasi pidetään ajan tasalla. Kehotamme sinua avustamaan meitä noudattamaan tätä velvoitetta varmistamalla, että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista ottamalla meihin yhteyttä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content. . Muut yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuna osoitteeseen Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu

Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi).

3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Tj-koulu kerää henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteiden hoitaminen: Tj-koulu käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään asiakkailta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella.

Käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-kohdan mukainen suostumus, b-kohdan mukainen sopimus tai f-kohdan mukainen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, esimerkiksi asiakassuhde. Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi

Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, e-mail, puhelinnumero

  • Evästeet: Eväste on tekstitiedosto, jonka www.tjkoulu.fi -sivuston palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle tai mobiililaitteen muistiin. Evästeitä käytetään nopeuttamaan ja helpottamaan sivuston käyttöä ja parantamaan asiointikokemusta. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy oletusasetuksilla evästeet. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Ohjeita selaimen asetuksista löytyy selaimen valmistajalta.

4. Miten tietoja käsitellään?

Tj-koulu käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta.

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.

Tj-koulu on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä. Paperisia dokumentteja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa tiloissa ja toimistojemme tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti. Meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.

5. Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tj-koulun käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Tj-koulun hallinnoimiin henkilötietovarantoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Tj-koulun pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Tj-koulun kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Missä tietosi käsitellään?

Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään EU/ETA-palvelimissa, eikä viedä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Käytämme lisäksi järjestelmää, jonka palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on solminut EU:n kanssa Privacy Shield- nimisen järjestelyn, joka turvaa EU-kansalaisen perusoikeudet kun tämän henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin ja luo selkeät periaatteet yrityksille, jotka siirtävät henkilötietoja EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

7. Ota meihin yhteyttä

Tj-koulu on henkilötietojen rekisterinpitäjä edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Nimi: Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Y-tunnus: 2122945-3

Osoite: Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu

Sähköpostiosoite: Enable JavaScript to view protected content.

Puh: 040 8308 286

Edustaja: Pekka Pirnes