Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, Lehtorouskuntie 8

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja rekisterin ylläpitäjä
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

3. Yhteyshenkilöt
Pekka Pirnes Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

4. Rekisterin nimi
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy: asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- rekisterinpitäjän palveluiden markkinointi
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
- asiakkaiden kiinnostustietojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä
asiakaspalvelun kehittäminen

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
Asiakastiedot: nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen nimi, Y-tunnus, osoitetiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

8. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

9. Henkilötietolain mukainen informaatio asiakkaalle ja asiakkaan oikeudet tietojen muuttamiseen.
Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on ladattavissa sähköisistä uutiskirjeistä ja www.tjkoulu.fi verkkosivuilta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö

Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy Lehtorouskuntie 8 90650 OULU P. 040 830 8282