Tulos

Tulosta talouden ja tuottavuuden mittareilla

Talouden hallinnan osaaminen on pk-yrityksissä erittäin kirjavaa. Viimeistään vastamäessä paljastuu talouden hallinnan merkitys. Liiketoiminnan syyseuraussuhteet avautuvat raportteja hyödyntämällä ja ymmärtämällä. Mihin täytyy tarttua, jotta kannattavuus paranee?

Kasvu- ja kehittymishakuisten yritysten johto huolehtii talouden hallinnan kuntoon alusta saakka. Kun mahdollisuudet ovat suuret ja vauhti kova, tekemisen seuraukset ovat samoin tuhoisat tai tuottoisat. Laput silmillä on vaikea ottaa onnistuvia askelia.

Talouden kokonaisuutta käydään Tj-koulussa läpi mm. seuraavia kysymyksiä pitkin:

  • Tarkastellaanko eri asiakkuuksia myös kannattavuuden näkökulmasta?
  • Tulisiko jostakin osa-alueesta / asiakkaasta jopa luopua?
  • Onko hinta varmasti laskettu oikein?
  • Ymmärtääkö koko porukka yrityksen kustannusrakenteen kriittiset kohdat?
  • Riittääkö käyttöpääoma, uhkaako kassakriisi, onko työkalua kassan seuraamiseen?
  • Palveleeko tilitoimisto riittävän hyvin ennustamisen ja seurannan tarpeita?
  • Ymmärretäänkö ja hyödynnetäänkö tuotettuja raportteja?
  • Osataanko voitonjakoa suunnitella järkevästi?

Tj-koulu murtaa käsityksen tylsästä talouden aihealueesta. Moni jopa innostuu ensimmäistä kertaa juuri talouden johtamisesta. Meillä on lupa innostua!

Palaamisiin talouden kysymyksiin, Jukka Pekka Vuolukka p. 040 8308 285

Tj-koulussa valmiiksi paketoituja ratkaisuja talouden johtamisen kehittämiseen:

Talouden ja tuottavuuden johtaminen 10 + 2 pv
Yrittäjävalmennus + Yrittäjän at 12 pv + kehittämistyö
Yritysjohtamisen valmennus + Johtamisen ja yritysjohtamisen eat 12 pv + kehittämistyö
Kasvuun johtamisen valmennus 10 + 2pv