Kasvuun johtaminen, Keski-Suomi


22.9.2020


Jyväskylä


10 + 2 konsultointipv.

Kasvuun johtaminen, Keski-Suomi

Valmennus toteutuu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Valmennuksen hinnassa on jo huomioitu ELY-keskuksen tuki (70%).

Haku päättynyt, kysy varapaikkoja.

Lisätietoja: Enable JavaScript to view protected content.
tai 040 830 8286

Lataa esite

"Onnistunut kasvu tarvitsee kestävän ponnistuspohjan"

Kasvuvalmennuksessa saat konkreettisia työkaluja esimerkiksi:

  • Liiketoiminnan kantavuuden ja mahdollisuuksien tunnistamiseen
  • Merkittävimpien kehittämiskohteiden ja toimenpiteiden määrittämiseen
  • Kannattavien asiakkaiden ja/tai palvelujen tunnistamiseen
  • Tehokkaampaan myyntityöhön
  • Ammattimaiseen talouden suunnitteluun ja johtamiseen
  • Tuottavuuden tehostamiseen
  • Johtajana ja esimiehenä kehittymiseen
  • Ajanhallintaan ja priorisointiin
  • Vastuun jakamiseen yrityksen sisällä

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yritykselle valmiudet tavoitteelliseen ja hallittuun kasvuun. Se tarjoaa työkaluja suunnitelmalliseen kehittämistyöhön ja kasvun johtamiseen liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Ohjelman sisältö ja menetelmät: Koulutusohjelma sisältää yhteensä 10 ryhmäkoulutuspäivää, jotka toteutetaan kaksipäiväisinä koulutusjaksoina (5 x 2pv). Päivät koostuvat lyhyistä asiantuntijan tietoiskuista ja aiheiden työstämisestä yhdessä. Yrityskohtainen työskentely (2 pv) tarkentaa aiheet osallistujayrityksiin.

Konsultoinnin sisältö: Yrityskohtainen työskentely pureutuu ensin tavoitteen tarkentamiseen sekä kasvustrategian, kilpailutekijöiden ja etenemisen pullon kaulojen tunnistamiseen sekä omien johtamisominaisuuksien analysointiin (yht. 1 pv). Sen jälkeen työstetään tunnistettuja kasvua tukevia ajankohtaisia kehittämiskohteita (1 pv).

Valmennus ja toteutuu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Koulutuspaikka Jyväskylä.

Valmennuksen hinta on 1470 € (+ alv 24%). Hinnassa on jo huomioitu ELY-keskuksen tuki 70%.

Yrittäjien kommentteja edellisestä Keski-Suomen Kasvuun johtamisen valmennuksesta:

Valmennuksessa parasta oli:

”Valmennuksen laaja-alaisuus”

”Verkostoituminen ja vertaistuki”

”Strategian terästäminen ja yrittäjän ajankäytön kehittäminen”

”Strategian jalkauttaminen”

”Käytännönläheisyys ja asioiden ajankohtaisuus”

”Päästä irti kiireestä”

"Uudet kontaktit"

"Käytännön työkalut johtamiseen"

”Konkreettiset toimenpiteet yrityksen kehittämiseen”

Katso lisää asiakkaiden kokemuksia Tj-koulusta

Ratkaisumme

Seuraa toimintaamme:

Facebook

LinkedIn

Instagram

Kysy lisätietoja Kasvuun johtaminen, Keski-Suomi ohjelmasta